Familiegraf of algemeen graf, wat moet ik kiezen?

Familiegraf, particulier graf of een algemeen graf: hoe weet je wat wat is? Wanneer je kiest voor begraven, dan moet je ook een keuze voor het soort graf maken. Daarbij spelen een aantal factoren een rol. Wil je zelf kunnen bepalen wie er in het graf komen te liggen? Moet de termijn verlengd kunnen worden na het aflopen van de eerste termijn?

In dit artikel lees je over deze verschillende soorten graven. Wat is een familiegraf? En wat zijn de verschillen met een algemeen graf? Om je wegwijs te maken, zodat je een goede keuze kunt maken. Wil je meer lezen over de (prijs)verschillen tussen begraven en cremeren? Dat kan in dit artikel dat ik eerder schreef.

Familiegraf en particulier graf: twee namen voor hetzelfde

Een familiegraf en een particulier graf zijn in feite twee benamingen voor hetzelfde. De termen worden door elkaar heen gebruikt. Ook door begraafplaatsen worden beide termen gebruikt. In de volksmond hebben we het ook wel over ‘eigen graven’. 

Die laatste term is misleidend. Als je kiest voor een particulier graf, dan krijg je zeggenschap over het graf: de grafrechten. De rechthebbende mag bepalen wie er in het graf wordt of worden begraven. De rechthebbende is de persoon die opdracht heeft gegeven voor de begrafenis en zijn of haar handtekening heeft gezet. De rechthebbende is echter geen ‘eigenaar’ van het graf. De begraafplaats blijft eigenaar. Het voelt misschien wel als een ‘eigen graf’, maar dit is het in feite niet.

Bij een familiegraf kun je vaak een afspraak maken op de begraafplaats om een plek uit te zoeken. De begraafplaatsmedewerker loopt met je mee om de beschikbare plekken aan te wijzen. Zo kun je een plek uitkiezen die goed voor je voelt en past bij de overledene. Onder een boom, in de buurt van een bankje, in een rustige hoek of juist een plek waar meer reuring is.

Hoeveel personen kunnen erin worden begraven?

Elke begraafplaats heeft een lijst beschikbaar waarop de soorten graven staan waaruit je kunt kiezen. En voor hoeveel personen ze zijn. Hier is geen standaard voor. Het soort grond speelt hierbij een rol. In een gebied met een hoog grondwaterpeil kun je minder diep graven dan in ‘drogere’ gebieden.

Wat het meest voorkomt zijn particuliere graven voor drie of vijf personen. De rechthebbende van het graf bepaalt wie er in het graf begraven mogen worden. Wanneer de rechthebbende zelf komt te overlijden, dan zal het grafrecht op iemand anders naam overgeschreven moeten worden. Dit is meestal iemand binnen de familie.

Drie of vijf personen komt het meeste voor, maar je komt ook graven voor één persoon tegen, en twee of vier personen. Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld bij een graf voor vier personen, deze niet boven elkaar worden begraven, maar in twee rijen van twee.

Wanneer je kiest voor een particulier graf zal je samen met de uitvaartbegeleider nog goed moeten kijken waar je precies voor kiest. Elke begraafplaats heeft zijn eigen specifieke lijst met soorten graven.

Familiegraf of algemeen graf, wat is het verschil

Wat is de termijn van een familiegraf?

Elk soort graf kent een minimale grafrust van tien jaar. Dit is wettelijk bepaald. Een familiegraf wordt meestal voor een langere periode uitgegeven, 20 of 30 jaar. Bij de opdracht tot begraven bepaal je dus naast het aantal personen, ook de termijn. Hoe langer de termijn, hoe hoger het tarief.

Stel dat je kiest voor een familiegraf voor een termijn van 20 jaar. Het graf blijft dan in ieder geval voor die termijn bestaan. Is deze termijn van 20 jaar voorbij, dan kun je kiezen voor verlenging van de termijn. Bij de meeste begraafplaatsen geldt zo’n verlenging voor 10 jaar. Als je niet kies voor verlenging, dan zal het graf geruimd worden.

Het kan natuurlijk zo zijn dat je kiest voor een familiegraf met een termijn van 20 jaar, en dat een aantal jaar na de begrafenis een tweede persoon overlijdt die ook in dit graf komt te liggen. In dat geval gaat de grafrust van 10 jaar weer opnieuw in bij deze tweede persoon. Daarmee schuift de termijn van 20 jaar als het ware op in de tijd. Je betaalt ook voor deze ‘tussentijdse verlenging’.

Wat kost een familiegraf?

De kosten van een familiegraf kunnen erg verschillen per begraafplaats, per gemeente en per provincie. Het tarief is daarnaast afhankelijk van een aantal zaken: voor hoeveel personen het graf is bestemd en voor welke termijn. Ook rekent een begraafplaats meestal een jaarlijks bedrag aan onderhoudskosten. Vaak kun je dit afkopen voor bijvoorbeeld 10 jaar of voor altijd.

Al deze factoren hebben invloed op de kosten van een familiegraf. De vraag hoeveel dit dan is, is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Om je een idee te geven: denk aan een bedrag tussen € 2.000 en € 12.000. Hier komen overigens nog de kosten bij voor de begrafenis zelf. Voor het openen en sluiten van het graf en eventueel het gebruik van de aula en/of koffiekamer. Dit alles bij elkaar maakt dat begraven meestal duurder uitvalt dan cremeren.

Wat is het verschil tussen een familiegraf en een algemeen graf?

Waar je bij een familiegraf rechthebbende wordt van het graf, is dit bij een algemeen graf niet het geval. Ook kun je bij een algemeen graf niet zelf bepalen wie er in worden begraven, in tegenstelling tot een familiegraf. Dit betekent dat in een algemeen graf twee of drie personen worden begraven die geen relatie met elkaar hebben.

De begraafplaats bepaalt waar de algemene graven liggen. Je kunt dan ook geen graf van tevoren komen uitzoeken. Het begraven gebeurt op volgorde van aanmelden.

Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Zo mocht ik de uitvaart verzorgen van een echtpaar die een paar dagen na elkaar waren overleden. Hun kinderen hadden gekozen voor een algemeen graf. Omdat ze beiden op dezelfde dag werden begraven, kwamen ze toch bij elkaar te liggen in een algemeen graf. Heel bijzonder en een fijn idee voor de familie.

De termijn van een algemeen graf wordt door de begraafplaats bepaald. Dit is meestal 10 of 15 jaar. Na die termijn is er geen mogelijkheid tot verlengen. Het graf wordt geruimd. Als je dit geen fijn idee vindt, dan kun je ervoor kiezen jouw dierbare te laten herbegraven in een familiegraf.

Doordat aan een algemeen graf meer beperkingen zijn verbonden, is zo’n graf minder duur dan een familiegraf. Als je kiest voor een algemeen graf, dan zijn de kosten van de begrafenis niet veel hoger dan die voor een crematie.

Houd er rekening mee dat je op een algemeen graf ook de ruimte moet delen voor een grafmonument. Een grafsteen bijvoorbeeld of een ander gedenkteken. De begraafplaats bepaalt welke afmetingen het grafmonument mag hebben.

Heb je een vraag over de verschillende soorten graven? Of heb je een meer algemene vraag? Bel of mail me gerust, ik sta je graag te woord.